List of Beverages

Soft drinks

0,2 l Coca-Cola 59 Kč
0,2 l Coca-Cola light 59 Kč
0,2 l Sprite / Fanta 59 Kč
0,2 l Kinley Tonic 65 Kč
0,2 l Nestea 59 Kč

Mineral water

0,25 l

Bonaqua – still, sparkling water

59 Kč
0,75 l

Römerquelle – still, sparkling water

149 Kč

Juices

0,2 l Fresh orange juice 135 Kč
0,2 l Orange, apple, pine apple, tomato 65 Kč

Hot drinks

Espresso 79 Kč
Double espresso 130 Kč
Espresso decaffeinato 79 Kč
Cappuccino 85 Kč
Caffé Latte 85 Kč
Hot chocolate 79 Kč
Hot wine 89 Kč
Tea 59 Kč

 

Bottled beer

0,33 l Pilsner Urquell 69 Kč
0,33 l Master amber/dark 65 Kč
0,33 l Radegast Birell non-alcoholic 59 Kč

Draught Beer

0,3 l Pilsner Urquell 67 Kč
0,5 l Pilsner Urquell 109 Kč
0,3 l Velkopopovický Kozel dark 67 Kč
0,5 l Velkopopovický Kozel dark 109 Kč

Aperitves

0,1 l Crodino 95 Kč
0,04 l Campari 135 Kč
0,1 l Cinzano 110 Kč
0,04 l Sherry 110 Kč
0,04 l Porto Extra dry 120 Kč
0,04 l Porto Towney i.res. 190 Kč
0,12 l Kir Royal 160 Kč

Czech spirits

0,04 l Becherovka 110 Kč
0,04 l Slivovice /plum brandy 110 Kč
0,04 l Slivovice Gold 10y 145 Kč
0,04 l Hruškovice /pear brandy 115 Kč
0,04 l Fernet Stock 90 Kč

Reservation

Your reservation has been sent. Thank you!

Date from :
I want to make a reservation for

Make the reservation in my name:
Phone:
E-mail:

Note: